HILL CLIMB

LIMANOWA
ZOBACZ WIĘCEJ

PATRONAT HONOROWY / HONORARY PATRONAGE:

Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk - Minister of the Infrastructure

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski - Marshal of the Małopolska Region

PARTNER STRATEGICZNY / STRATEGIC PARTNER

ORGANIZATORZY / ORGANIZER

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY / CO-ORGANIZER

PARTNERZY / PARTNERS

PATRON MEDIALNY / MEDIA PATRON

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

            

PATRONAT HONOROWY:

Andrzej Adamaczyk – Minister Infrastruktury

PATRONAT HONOROWY:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

PARTNER STRATEGICZNY:

PARTNERZY

A TAKŻE

                            

PATRON MEDIALNY