Facebook Twitter

 • Organizatorzy
  PZM - ASN

  Auto Moto Klub Limanowa SOS PZMot

  Powiat Limanowski Miasto Limanowa Gmina Limanowa

   

 • Partner główny
  Małopolska


  Tauron
 • Partnerzy
  Bukovina

   

  Autoremo

   

  Gold Drop

   

  ROWE Motor Oil

   

Media

 • Mariusz Suss - Rzecznik zawodów

  Mariusz Suss - Rzecznik zawodów

 • Agnieszka Wołkowicz - Kierownik Biura prasowego

  Agnieszka Wołkowicz - Kierownik Biura prasowego

Zasady przyznawania akredytacji.

Auto Moto Klub Limanowa stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

 

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Auto Moto Klub Limanowa jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.

 2. Akredytacje  przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 11. Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz pod Ostrą 2019.

3. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa w poniedziałek, 22 lipca 2019 roku.

8. Wniosek akredytacyjny należy przesłać po zeskanowaniu jako załącznik na adres: mariusz.suss@tvp.pl oraz gsmp@pzm.pl.

9. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.

10. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

11. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Godziny pracy biura prasowego:
26.07 g. 11.00-17.00 Limanowski Dom Kultury Limanowa ul. B.Czecha 4
27.07 g. 7.30-17.00 strefa startu Stara Wieś
28.07 g. 7.30 - 17.00 strefa startu Stara Wieś

 

 • OA i BK1 - Piątek

  godziny: 12:00 - 19:00

 • Zawody

  sobota / niedziela

 • Współorganizatorzy
  Wojewódzka Małopolska Rada BRD

  MORD Kraków

  MORD Nowy Sącz

  MORD Tarnów Szpital Powiatowy w Limanowej Limanowski Dom Kultury
 • Patron medialny
  TVP Sport TVP 3

    

  TVP Kraków RMF FM

    

  UMA GSMP